Wednesday 15 October 2014

அன்புள்ள நதியா....


தங்க மங்கை மாத இதழுக்காக நடிகை நதியாவுடன் பேசிய போது அவர் ஒரு நல்ல நடிகையாக மட்டுமில்லாமல் பண்புடன் பழகும் இனிய குடும்ப தலைவியாக தெரிந்தார்............ 

http://www.thangamangai.com/e-book/2014/oct/index.php